ĐẶT VÒNG HOA TANG LỄ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT XÔ

ĐẶT VÒNG HOA ĐÁM TANG TẠI NHÀ TANG LỄ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT XÔ , SỐ 1 TRẦN KHÁNH DƯ

ĐẶT VÒNG HOA TANG LỄ VIỆT XÔ

MẪU VÒNG HOA TANG LỄ SỬ DỤNG 80-100% HOA TƯƠI

  • Vòng hoa viếng mức giá 300k : cỡ nhỏ 80% hoa tươi
  • Vòng hoa tang lễ mức giá 400-800k : cỡ trung 90% hoa tươi
  • Vòng hoa chia buồn mức giá 1000k : cao 2 mét 90% hoa tươi
  • Vòng hoa đám tang hiện đại mức giá : 1200k – 3000k : 100% hoa tươi

CUNG CẤP DỊCH VỤ GỬI ĐIỆN HOA KHI KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐI VIẾNG ĐƯỢC

Vòng hoa giá rẻ