MẪU VÒNG HOA HIỆN ĐẠI

Hiển thị tất cả 18 kết quả

+ Trường hợp đầu tiên là công ty đi phúng viếng người mất là người thân của thành viên công ty hoặc của đối tác

Nd1: Ban lãnh đạo cùng tập thể công ty A kính viếng.

Nd2: Công ty A Kính Viếng ( Nếu đi viếng người mất là người thân của đối tác).

+ Trường hợp là Viếng Thông Gia

Nd1: Gia đình thông gia Ông Bà AB cùng các con cháu vô cùng thương tiếc
( Nếu bố mẹ mình còn sống thì ghi tên ông bà vào, còn đã mất thì không nên ghi vào nhé)

Nd2: Gia đình Thông Gia cùng các con cháu tại Hà Nội Vô Cùng Thương Tiếc
( Nếu các bạn không thích ghi tên bố mẹ mình vào thì có thể sử dụng cách này)

Nd3:Gia đình Cháu AB Thành Kính Phân Ưu
( Câu văn này được các khách hàng trong nam hay sử dụng).

+ Trường hợp bạn bè đi viếng người thân của bạn mình

Nd1: Các cháu A,B.C bạn của D kính viếng.

Nd2: Nhóm bạn thân của D kính viếng hương hồng Bác.

+ Trường hợp là thân nhân đi viếng in băng như sau:

Nếu người mất là chồng: Vợ cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Chồng, Bố, Ông.

Nếu người mất vợ: Chồng cùng các con, cháu vô cùng thương tiếc tiễn đưa Vợ, Bố, Bà.