MẪU VÒNG HOA VIẾNG LIỆT SỸ

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Vòng hoa viếng tri ân các Anh Hùng Liệt Sỹ trong các dịp tưởng niệm. Sử dụng chủ yếu màu hoa là màu đỏ và màu vàng , biểu trưng cho hình ảnh lá Quốc Kỳ của Việt Nam .

Một số đoàn thể có thể đặt mẫu hoa hình cờ đỏ sao vàng.

  • Vòng hoa 300k : sử dụng 80% hoa tươi
  • Vòng hoa 400-1000k : sử dụng 90% hoa tươi
  • Đối với vòng hoa cắm hình sao vàng : có mức giá từ 500k – 2000k
  • Vòng hoa sao vàng sử dụng hoa xốp : 500k – 800k tùy kích thước
  • Vòng hoa sao vàng sử dụng hoa tươi : 1000k – 2000k