Quy trình tổ chức lễ tang

6 bước tổ chức lễ tang tại Hà Nội 

Bước 1: Thông báo về tang lễ

  • Theo đúng quy trình, gia đình nên liên hệ trước với phòng hợp đồng của nhà tang lễ để thông báo và thống nhất các dịch vụ muốn sử dụng. Tuy nhiên, nếu có trường hợp cấp bách xảy ra, chúng tôi luôn túc trực và sẽ báo ngay cho đội xe và băng ca đến tận nơi để vận chuyển thi hài của người đã mất. Sau khi thi hài đến nơi sẽ được chuyển ngay vào phòng lạnh để bảo quản.

Bước 2: Thống nhất ngày giờ với tang chủ

  • Tang chủ thống nhất thời gian cử hành tang lễ để Ban Phục vụ tang lễ Hà Nội đăng nội dung tin buồn lên các bảng tin (nếu cần).

Bước 3: Cùng tang chủ thực hiện tổ chức tang lễ

  • Phối hợp công tác tổ chức tang lễ cùng Ban tổ chức lễ tang của nhà tang lễ mà quý khách mong muốn tổ chức.
  • Đầu tiên, tang chủ sẽ thống nhất với ban phục vụ về thời gian, địa điểm và các quy trình tiến hành tang lễ. Tiếp theo, ban phục vụ hướng dẫn chuẩn bị các vật dụng khâm liệm và nghi lễ của tang lễ. Tang chủ cung cấp thông tin gia đình, danh sách khách viếng để ban phục vụ sắp xếp giờ viếng cho từng đoàn khách. Nhân viên nhà tang lễ sẽ hướng dẫn gia quyến bày đồ lễ, hoa, ảnh đúng nơi quy định.

Bước 4: Khâm liệm

  • Khâm liệm thi hài. Sau đó chuyển linh cữu từ phòng liệm lên hội trường để tổ chức tang lễ đúng giờ quy định.

Bước 5 : Tổ chức lễ viếng

  • Nhân viên bày khánh tiết trong hội trường rồi hướng dẫn tang chủ ghi phiếu và dâng hương. Đến giờ tổ chức, ban phục vụ nhắc nhở gia quyến và khách viếng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sau đó, ban tổ chức sẽ đọc qua quy trình cử hành tang lễ, các mốc thời gian viếng.
  • Gia quyến dâng hương xong sẽ đứng vào phần đáp lễ. Từng đoàn khách viếng sẽ vào dâng hương và đi vòng quanh linh cữu. Trước lễ truy điệu 10 phút, nhân viên sẽ nhắc nhở những đoàn khách chưa kịp vào nhanh chóng hoàn thành nghi thức.

Bước 6 : Lễ truy điệu

Ban tổ chức mời gia quyến và khách viếng ổn định lại tại hội trường. Đại diện đội phục vụ tang lễ chia buồn cùng gia đình và mời gia chủ đọc điếu văn. Kết thúc lễ